Sürdürülebilir Turizm Politikamız

  • Anasayfa
  • -Sürdürülebilir Turizm Politikamız

Sürdürülebilir Turizm Politikamız

Biz, Munamar Park Hotel olarak, Turizmin çevremiz üzerindeki etkilerini aza indirmek amacıyla çıktığımız bu uzun yolda, atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı, çalışanlara sağlık, güvenlik ve çocuk koruma konularında bilgilendirme ve eşit hakların tanınması faaliyetleri ile ILO Standartlarının tüm sorumluluğunu alıyoruz ve insan haklarına saygı gösteriyoruz. Bulunduğumuz topluluk ile entegre olma ve toplumsal sorunların çözümünde yer alma konularında yaptığımız çalışmaların, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacağı inancındayız. Doğal kaynakların tasarruflu kullanımının ve bu kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesinin, turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğuna inanmaktayız. Çevre konusunda gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla, Ege bölgesinde otelcilik sektöründe örnek bir işletme olmayı hedeflemekteyiz. Amacımız, yürürlükte bulunan tüm çevre kanunları, tüzükleri ve düzenlemelerine uyarak, hizmet verdiğimiz toplumlara, yüksek kalitede hizmet, ekonomik büyüme, çevre koruma, toplumsal katılım ve tabii ki, istihdam vasıtasıyla fayda sağlamaktır. Çevre ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirleyip, sürekli olarak çevresel performansımızı geliştirecek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkileri aza indireceğiz. Çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve genel olarak toplum arasında çevre konusunda bilinç oluşturacağız. Bu politikamız kapsamında uygulama ana başlıklarımız aşağıda sıralanmıştır;


PLANLAMA VE ÇERÇEVENİN OLUŞTURULMASI

Yeşil otel anlayışının işletme politikası olarak benimsenmesi, İhtiyaç duyulan uygulamaları gerçekleştirecek bilgi birikimine sahip bir personelin çevre yönetiminden sorumlu müdür olarak atanması, Her birimden bir personelin seçilerek otelin çevre çalışma grubunun ya da “yeşil takım” oluşturulması, Konukların tükettikleri su ve elektriğin ölçülerek ilerlemelerin kaydedilmesidir.


PERSONELİN EĞİTİMİ VE ÇEVRE FARKINDALIĞINI ARTIRMAK

Tüm otel personelinin yeşil otel konseptini benimsemesi için bir eğitim programı düzenlemek, Düzenli toplantılar ve geri beslemelerle birlikte personelin farkındalığını güçlendirmek, Rekabet yaratarak personeli motive etmek, Tazeleyici eğitimlere devam etmek ve program ilerledikçe sonuçları personelle paylaşmaya devam etmektir.


ÇEVRE YÖNETİMİ

Yönetim alternatiflerini ortaya koyarak, hangilerinin kullanılacağına karar vermek ve otelin çevreye olan etkilerini belirlemek, Yüksek enerji ve su tüketen birimlerin tüketimlerini kontrol altına almak ve sürekli denetlemek, Tüketime ve birime bağlı olarak ilerlemeleri günlük, haftalık, aylık olacak şekilde düzenli aralıklarla takip etmek, Kısa ve uzun dönemli hedefler belirlemek ve hedeflere ulaşılmadığı zaman düzeltici faaliyetleri devreye sokmak, Otelin faaliyet gösterdiği destinasyon veya bölgedeki çevre standartlarını yükseltmek için diğer oteller ve iş çevreleriyle iş birliği yapmak, Konukları otelin çevre politikası hakkında bilgilendirmektir.


SATIN ALMA SÜRECİ

Sürdürülebilir ürünleri tercih etmek, Yerel üreticilerden satın almayı tercih etmek, Satın alırken mevsiminde ve yerel ürünleri tercih etmek, Olabildiğince fazla miktarlarda satın alarak paketleme maliyetlerini düşürmek, Adil ticaret ve eko-etiketli ürünleri tercih etmek, Konuklara korunan canlıların ürünlerini ve ticareti yasak olan ürünleri satmamaktır.


YEREL HALKLA İŞ BİRLİĞİNİNİN ARTIRILMASI

Yapılan faaliyetlerden yerel halkın da faydalanmasının sağlanması, Yerel halk tarafından sunulan hizmetleri tercih etmek, Yerel halkı istihdam etmek, Yerel halkı geliştirecek projelere destek olmaktır.


DESTİNASYONUN KORUNMASI

Kültürel mirası ve doğayı koruma projelerine destek vermek, Yerel halk tarafından üretilen sanat ve el emeği ürünleri sergilemek, Misafirleri yörenin kültürü ve bölgede uygun olacak davranışlar hakkında uyarmak, Kirliliği ve gürültüyü önlemek, Enerji tüketimini ve emisyonu azaltmak için uygun ulaşım araçlarını teşvik etmektir.


ENERJİ

Enerji ve yakıt kullanımın yoğun olduğu alanları belirlemek, Enerji verilerini toplayacak personeli belirlemek, Yapılacak küçük değişikliklerle enerji tasarrufu sağlamak, Tüm cihazların bakımını yapmak ve etkili çalıştıklarından emin olmak, Az enerji tüketen alternatif ürünleri tercih etmek, Otelin çevre performansını sürekli izlemek ve sonuçlara göre gerçekçi hedefler belirlemektir.


SU KULLANIMI

Suyun en çok tüketildiği alanları belirlemek ve tüketimin nasıl düşürüleceğini belirlemek, Yapılacak küçük değişikliklerle su tasarrufu sağlamak, Boruları ve muslukları düzenli olarak kontrol ederek sızıntıları derhal gidermek, Otelin mutfağına, odalardaki banyolara ve diğer alanlara su filtreleri ve su tüketimini azaltacak cihazlar takmaktır.


ATIK YÖNETİMİ

Atıkları; kâğıt, plastik, cam vb. gibi ayırmak, Atıkların miktarını ve yeniden kullanılabilirliklerini araştırmak, Atık yönetimi planı hazırlayarak, sonuçlarını takip etmek, Atık su arıtma yöntemlerini uygulamaktır.

Hotellab Call Center Icon
Hotellab Online Reservation Icon
Online Rezervasyon
Hemen Ara